บริษัท แคดมัส แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

ที่อยู่
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ รับบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง