กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านเขาลอย

ที่อยู่
39 หมู่ 7 บ้านเขาลอย ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองเหลือง เช่น ระฆัง กระดิ่ง ฯลฯ สินค้าระดับ 4 ดาว