ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่

ที่อยู่
104 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายพืช, ผัก, ผลไม้ จากโครงการหลวง, ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป, กาแฟสดและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวเชียงใหม่, ของเมืองเหนือและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม