จันทร์รวี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่ :
439/2 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 51000
โทรศัพท์ :
0-5344-7754-6
แฟกซ์ :
0-5327-6437
อีเมล :
janrawee_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.janrawee.ac.th

รายละเอียด

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ระดับปวช.-ปวส.