บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตแป้งอาหาร

ที่อยู่ :
129/46 หมู่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ :
0-3572-2077-81
แฟกซ์ :
0-3572-1173

รายละเอียด

เกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร