บริษัท ภัทรโสภณ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่
1 ซอยสังคมสงเคราะห์ ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ส่งออกสาหร่ายทั้งในและนอกประเทศ