สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่ :
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ :
0-5321-1042
อีเมล :
co-op@savingscmu.or.th
เว็บไซต์ :
www.savingscmu.or.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์