มูลนิธิอมตะ

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่ :
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์ :
0-2792-0001
แฟกซ์ :
0-2792-0002
อีเมล :
info@amatafoundation.org
เว็บไซต์ :
www.amatafoundation.org
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00