ธนาคารต้นไม้

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
84 หมู่ 6 ถนนเอเชีย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ :
08-1891-2334
เว็บไซต์ :
www.treebankthai.com

รายละเอียด

ธนาคารต้นไม้ คือ องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพื่ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตัวเองแล้วขึ้นทะเบียนต้นไม้ประเภทที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคารต้นไม้แต่ละสาขา ตลอดจนการประเมินรับรองไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร