สถาบันกวดวิชาเตรียมทหารจักรดาว (ลพบุรี)

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร

ที่อยู่ :
43/825-7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์ :
0-2971-2310
อีเมล :
a.chakdao@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.scadet.com