สถาบันกวดวิชาเตรียมทหารจักรดาว (ลพบุรี)

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร

ที่อยู่
43/825-7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์
0-2971-2310
อีเมล
a.chakdao@gmail.com
เว็บไซต์
www.scadet.com