บริษัท แลตตาซอย (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม

ที่อยู่ :
99 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
0-5371-4815

รายละเอียด

โกดังเก็บสินค้า