มัสยิดยุมรอตุ้ลอิสลาม

หมวดหมู่ : สุเหร่า

ที่อยู่
หมู่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์