ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
รร ปัญญานุกูล ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์