บริษัท ไทยสเตบิไลเซอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้อุตสาหกรรม

ที่อยู่ :
942/33 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ :
0-2266-6612-4
แฟกซ์ :
0-2266-6615
อีเมล :
info@thaistab.com
เว็บไซต์ :
www.thaistab.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

ซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ส่งออกสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้