ไพศาลฟาร์ม

หมวดหมู่ : ผู้ขายปศุสัตว์

ที่อยู่
87-8 หมู่ 11 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

ฟาร์มสุกร