บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ขายปศุสัตว์

ที่อยู่
85 หมู่ 4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

ฟาร์มเลี้ยงสุกร