ธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่ :
4 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
0-5311-6272-4
แฟกซ์ :
0-5311-6275
เว็บไซต์ :
www.gsb.or.th