กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ล้อม

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร

ที่อยู่ :
29 หมู่ 6 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ :
08-1474-2424