ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
41 หมู่ 7 ถนนริมคลองชลประทาน ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์