โรงพยาบาล วชิรบารมี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
1 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ :
0-5669-2270-7