สำนักงาน เทศบาลตำบลปริก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนกาญจนวนิช ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทรศัพท์ :
0-7429-8282
แฟกซ์ :
0-7429-8297