สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ :
0-7351-5079-81
แฟกซ์ :
0-7351-5083