ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
อินเตอร์เน็ต หมู่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ :
0-7539-6054