สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ :
0-5432-3041