วัดแคนอก

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระต่อชีพ โพธิวิจิตร 33 หมู่ 2 ซอยวัดแคนอก ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-2968-1721