โรงเรียน อำนวยศิลป์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
304/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2354-5260-5
อีเมล :
amnuaysilpaschool@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.amnuaysilpaschool.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่6