โรงเรียน วัดเขียนเขต

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
43/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
0-2533-1119
แฟกซ์ :
0-2533-1286
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30