โรงเรียน วัดอ้อมใหญ่

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
23 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ :
0-2420-7553

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6