โรงพยาบาล พิชัย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
138 ถนนพิชัย-บ้านแก่ง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ :
0-5542-1145