โรงพยาบาล แจ้ห่ม

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
195 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ :
0-5427-1005