มัสยิดอัล-อิสรอฮ

หมวดหมู่ : สุเหร่า

ที่อยู่
93/3 หมู่ 1 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์