บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่
1256 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาระบบ การออกแบบ การผลิต ควบคุมและชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบการบิน ผลิตไส้กรองสำหรับ (น้ำมัน, อากาศ, น้ำมันไฮโดรลิก)