โรงเรียน ชุมชนบ้านวังพิกุล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
หมู่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230
โทรศัพท์ :
0-5675-7014
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6