โรงเรียน สันติราษฎร์วิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2354-4986-9
แฟกซ์ :
0-2354-4991
เว็บไซต์ :
www.str.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6