โรงเรียน มุกดาวิทยานุกูล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
137 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ :
0-4263-9219
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น มัธยมศึกษา 1-6