วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
410 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5533-7551
แฟกซ์ :
0-5533-7553
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00