โรงเรียน สตรีสิริเกศ

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :
0-4561-2868
แฟกซ์ :
0-4562-0642
อีเมล :
info@ssk.ac.th
เว็บไซต์ :
www.ssk.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้นม.1 - ม.6