สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศูนย์อำนวยการร่วมแก้ไขปัญหาเกษตรกรภาคอีสาน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
0-4326-1306