ปูนขาว ฟกเทียน โรงงาน

ที่อยู่
37/1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30,เสาร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

ผลิตปูนขาวและหินปูน