ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว

หมวดหมู่ : ห้างสรรพสินค้า

ที่อยู่ :
2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์ :
0-2934-9451-5
แฟกซ์ :
0-2933-1035