โรงเรียน ผดุงราษฎร์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
32 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5530-4150
แฟกซ์ :
0-5521-3084
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล สอนอนุบาล1-ม.6