โรงพยาบาล นครพนม

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ :
0-4251-1422
แฟกซ์ :
0-4251-1327