วิทยาลัยดุสิตธานี

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ข้อมูลธุรกิจ

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โดยเริ่มในปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาไทยที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งในสามสถาบันการศึกษาผู้นำแห่งเอเชียภาย ในปี ค.ศ.2020 ทางการศึกษาและการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นด้านหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ การเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัย และมีความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
1 ซอยแก่นทอง ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม 10250
โทรศัพท์ :
0-2361-7811-3
แฟกซ์ :
0-2361-7806
อีเมล :
dtcollege@dtc.ac.th
เว็บไซต์ :
www.dtc.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-20:00, เสาร์ เวลา 08:30-20:00
พิกัด :
13.697267,100.648933

สินค้าและบริการ

โรงเรียนสอนการโรงแรม ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขา วิชาได้แก่สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวสาขาวิชาการจัดการสปาสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่Bachelor of Business Administration in Hotel and Resort ManagementBachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant Managementและ หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร