โรงเรียน จรัลสนิทวงศ์ พณิชยการ

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่ :
18 ซอย 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์ :
0-2424-7570
แฟกซ์ :
0-2433-3647
เว็บไซต์ :
www.csb.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-14:00, เสาร์ เวลา 08:00-14:00

รายละเอียด

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรพาณิชยการ ระดับ ปวช-ปวส ภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์ รอบบ่าย