พรประจวบฟาร์ม

หมวดหมู่ : ผู้ขายปศุสัตว์

ที่อยู่
47 หมู่ 12 ถนนสุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
0-3824-2172