โรงพยาบาล ชัยภูมิ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
อาคารอำนวยการ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :
0-4483-7108