โรงพยาบาล สตูล

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ :
0-7472-3500-10
แฟกซ์ :
0-7472-2301