วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ :
0-7444-0167
แฟกซ์ :
0-7431-2562