โรงพยาบาล ปากพะยูน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ถนนหลังที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ :
0-7469-9023