กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบิน 41 เชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
โรงพยาบาลกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
0-5320-3694